מסוע מעלית (סרט) 

המסוע יוצר עבור הובלת אבקת כביסה אל מיכל בגובה 6 מטר
מסוע מעלית (סרט) לאבקת כביסה
מסוע מעלית (סרט) לאבקת כביסה

מסוע מעלית (סרט) לאבקת כביסה

מסוע סרט מזין מיכל בגובה 6 מטר
מסוע סרט מזין מיכל בגובה 6 מטר

מסוע סרט מזין מיכל בגובה 6 מטר

מסוע מעלית (סרט) לאבקת כביסה
מסוע מעלית (סרט) לאבקת כביסה

מסוע מעלית (סרט) לאבקת כביסה

1/2