מערך למזון כלבים

כולל שלושה מיכלים עליוניים, מסוע סרט אופקי ומסוע מעלית כפות
מערך לשינוע מזון כלבים
מערך לשינוע מזון כלבים

מערך לשינוע מזון כלבים

מסוע מעלית למזון כלבים
מסוע מעלית למזון כלבים

מסוע מעלית למזון כלבים

מערך לשינוע מזון כלבים
מערך לשינוע מזון כלבים

מערך לשינוע מזון כלבים

1/2