top of page

מערך מסועי סרט לפירוק ארגזים

מערך מסועים לפירוק ערמות ארגזים

העמסת ערמות ארגזים על המסוע הראשון > הערמות נכנסות לפורק > שמפרק אותן לבודדים > הארגזים ממשיכים למסוע חלוקה עם דוחפנים שמורידים את הארגזים אל מכונות האריזה שממלאות אותם

bottom of page