top of page

אחזקת מסועים

חברת שי טכניקה מספקת שירותי התקנה ואחזקה שוטפת של קווי ייצור

תיקון, שיפוץ ושדרוג מסועים לכל שימוש

  • ייצור והרכבה של חלקי חילוף

  • ייעוץ ושירות למפעלים

  • החלפת סרטים

  • כיוון

  • התקנת גלילים

  • גירוז

  • החלפת מיסבים 

  • עבודות מסגרות

  • ועוד

bottom of page