מערך ניפוי קומפוסט

המערך כולל מסוע סרט עם שלבים, נפת טרומל
מערך ניפוי קומפוסט
מערך ניפוי קומפוסט

מערך ניפוי קומפוסט

מערך ניפוי קומפוסט, נפת טרומל
מערך ניפוי קומפוסט, נפת טרומל

מערך ניפוי קומפוסט, נפת טרומל

מערך ניפוי קומפוסט
מערך ניפוי קומפוסט

מערך ניפוי קומפוסט

מערך ניפוי קומפוסט
מערך ניפוי קומפוסט

מערך ניפוי קומפוסט

1/3